สภาศิลปกรรมไทย ศูนย์ศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา


ดร.กมล  ทัศนาญชลี
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ แห่งประเทศไทย
ผู้ก่อตั้งและประธานสภาศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์ศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา
ศิลปินที่ได้รับการบันทึกในหนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะของโลก ชื่อหนังสือ "Gardner's Art through the Ages" เล่มที่ ๑๑


อ่านรายละเอียด


ภูมิหลัง

การสถาปนา

พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๕  นายกมล  ทัศนาญชลีได้เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้ง
                             ศูนย์ศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา ในนครลอสแองเจลิส
                             มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๒๕            นายกมล  ทัศนาญชลีได้เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้ง
                             สภาศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา

สำนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกา


10120 Casaba Ave., Chatsworth, CA 91311
Phone / Fax: (818) 993-0129

ติดต่อ


thaiartcouncilusa@hotmail.com