ศิลปวัฒนธรรม ๒๕๕๑

ข่าวและเหตุการณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
แสดงงานศิลป์ ‘รางวัลบัวหลวง’ ที่ททท.แอลเอ
โดย แอล เอ (ไทยทาวน์ยูเอสเอนิวส์) ๒๕๕๑
สภาศิลปกรรมไทย จับมือสถานกงสุลใหญ่ฯ และททท. เปิดนิทรรศการผลงานศิลปะรางวัล “บัวหลวง”    และผลงานศิลปะของหกนักศึกษาจากภาคใต้   ตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรม    ที่ ททท.  แอลเอ ระหว่าง ๒๒-๒๗ ตุลาคม
  คลิก

Comments