ศิลปวัฒนธรรม ๒๕๕๐

ข่าวและเหตุการณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๓ ยุวศิลปินไทย ภาค แสดงผลงาน "เทิดพระเกียรติ"
โดย สยามมีเดีย
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ   กระทรวงวัฒนธรรม   ร่วมกับ
สภาศิลปกรรมไทยแห่ง สหรัฐอเมริกา
ได้จัดทำโครงการ"สานฝันสร้างศิลป์
เยาวศิลปินไทย สู่ศูนย์สายใยชุมชน"  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่

คลิก

Comments