ศิลปกรรมนานาชาติ

ศิลปะนานาชาติไทย-อเมริกัน ครั้งที่ ๔      เมษายน ๒๕๕๓
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย จัดนิทรรศการ
ศิลปะนานาชาติ


ข่าวและเหตุการณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
ศิลปะร่วมสมัยไทย-อเมริกา 2009 ครั้งที่ 5    คลิกเวลา "กมล" นาที "ถวัลย์" เพาะพันธุ์ศิลปกรรม

ศิลปวัฒนธรรม โดย เนติ  โชติช่วงนิติ
จาก  สยามรัฐออนไลน์


ไม่ง่ายนัก เวลา นาที 3 วัน 2 คืน กับการเดินทางร่วมกับจิตรกรชื่อดังของเมืองไทยและระดับอินเตอร์ 2 ศิลปินแห่งชาติ
กมล ทัศนาญชลี และ ถวัลย์ ดัชนี รวมถึงศิลปินฯ สาขาทัศนศิลป์ด้วยกัน ประหยัด พงษ์ดำ      เดชา วราชุน  และ อิทธิพล ตั้งโฉลก ท่องไปในเมืองหลวงพระบาง      มรดกโลกวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)
คลิก


ความร่วมมือศิลปกรรมนานาชาติ


ข่าวและเหตุการณ์
สภาศิลปกรรมไทย และศูนย์ศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา ในงานส่งเสริมความร่วมมือทางศิลปกรรมร่วมสมัยกับต่างประเทศ    และการแลกเปลี่ยนศิลปกรรมร่วมสมัยของไทยกับต่างประเทศ  ทั้งที่มีการจัดกิจกรรมภายในประเทศไทยและต่างประเทศ   ตลอดจนการสร้างเสริมสัมพันธ์อันดี ในวงการศิลปกรรมร่วมสมัยในสหรัฐอเมริกาและทุกภูมิภาคของโลก

โปรดติดต่อ:
Dr.Kamol Tassananchalee
Thai Art Council USA
10120 Casaba Ave., Chatsworth, CA 91311
Phone / Fax: (818) 993-0129
thaiartcouncilusa@hotmail.com
www.thaiartcouncilusa.org


ข่าวและเหตุการณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
นครสงขลาจัดชุมนุมศิลปินพระกาฬ - เทกว่า ๑๐ ล.
ร่วมแต่งแต้มหาดสมิหลา

โดย ผู้จัดการออนไลน์ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ ๑๑.๐๗ น.

นายอุทิศ ชูช่วย นายกเทศมนตรีนครสงขลา เปิดเผย ว่า เทศบาลนครสงขลา ได้ร่วมกับสภาศิลปกรรมไทย-สหรัฐอเมริกา แห่งนครลอสแอนเจลิส ในประเทศสหรัอเมริกา และมหาวิทยาลัยทักษิณจัดทำโครงการศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ สงขลา ๒๕๕๑ คลิก
มร.ช.จัดนิทรรศการ ศิลปะนานาชาติ

โดย หนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์


อาจารย์นฤมล เรืองรังษี   ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ช.)  เผยว่าสำนัก  ร่วมกับ สภาศิลปกรรมไทย  แห่งสหรัฐอเมริกา และหอศิลป์แอลเออาร์ตคอร์เซ็นเตอร์ฟอร์เดอะอาร์ต นครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนศิลปะนานาชาติ   ระหว่าง วันที่ ๒๓-๒๕ ม.ค.  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปกรรมร่วมสมัย  และในสหัสวรรษนี้เพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลมากขึ้น คลิก

ข่าวและเหตุการณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
ศิลปินแห่งชาติ ศิษย์เพาะช่าง
รวมใจจัดเวิร์กช็อปศิลปะนานาชาติ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับศิลปินต่างชาติ


โดย เดือนฉาย ๕ ก.ค ๕๐  คลิก

ศิลปินแห่งชาติ ถวัลย์ ดัชนี-กมล ทัศนาญชลี
แสดงที่สแตนฟอร์ดสองมรรคาวิถี ในจักษุธรรมทัศน์

โดย เดอะ เอเชียน แปซิฟิก นิวส์

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ถวัลย์ ดัชนีและกมลทัศนาญชลี เปิดงานแสดงครั้งสำคัญของสองศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์    จากประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซานฟรานซิสโก  สหรัฐอเมริกา ระหว่างที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๕๐ จัดว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของศิลปินไทยร่วมสมัย ที่ได้เข้ามายืนเคียงบ่าเคียงไหล่ เหล่าศิลปินตะวันตกในอเมริกา  คลิก


ข่าวและเหตุการณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
มหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๑๔ ประเทศไทย
มกราคม ๒๕๔๙

ดร.กมล ทัศนาญชลี   ประธานสภาศิลปกรรมไทยและผู้อำนวยการศูนย์
ศิลปกรรมไทย   สหรัฐอเมริการ่วมกับองค์การศิลปกรรมดวงประทีปแห่ง
ตะวันออก ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา หรือ เลลา และมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยรวม ๔ สถาบันได้แก่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง 
ได้ร่วมกันจัด  "มหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๑๔  ประเทศไทย"   
ในเดือนมกราคม ๒๕๔๙      ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าวทั้ง ๔ แห่ง    ในงานประกอบด้วยกิจกรรมการสาธิตสร้างสรรค์ศิลปกรรม   โดยศิลปินนานาชาติ
จาก สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก  ญี่ปุ่น  ศิลปินแห่งชาติ ประเทศไทย คณาจารย์ศิลปะสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม กับศิลปินนานาชาติ ตลอดจนมีการจัดนิทรรศการศิลปกรรมของศิลปินนานาชาติ เผยแพร่สู่นักศึกษาและประชาชน