ศิลปกรรมไทย

เชิญร่วมนิทรรศการ 67 ปี
กมล ทัศนาญชลี


 โปสเตอร์ จาก  Wattanachot Tungateja <watt_tunga@hotmail.com>
พระราชทาน ดร.กมล ทัศนาญชลี
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.ทักษิณ ๒๕๕๔


กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๔ โดยสายการบินไทยและมีกิจกรรมศิลปะจนถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๔
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จะเสด็จพระราชทานปริญญาดุุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ใบที่ ๖) สาขาทัศนศิลป์ แด่ ดร
.กมล ทัศนาญชลี ประธานสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกาในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พระองค์จะเสด็จเป็นองค์ประธานในงานเปิดนิทรรศการแสดงเดี่ยว (ONE MAN SHOW) ของดร.กมล ทัศนาญชลี ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  นับว่าเป็นของขวัญอันประเสรฺฐสุดสำหรับดร.กมล ในวันคล้ายวันเกิดปีนี้ เดือนมกราคม วันที่ ๑๗ จะมีอายุครบ ๖๗ ปี

THAI L.A.NEWS USA    
 
    ดร.กมล ทัศนาญชลี สาธิตศิลปกรรมร่วมสมัย
    ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  คลิก
 
  ดีฆอลาฆู
เชิญฟังบทเพลง"ดร.กมล ทัศนาญชลี"
๒๕๕๒


ขับร้องโดย น้องหยา (บุปผาชาติ ปานสม) และนายฉาย
เนื้อร้อง ทำนองโดย นายฉัตรชัย ศิริพันธุ์
ดนตรีโดย อาจารย์วิเชียรและนายฉาย

โลกใบนี้กว้างใหญ่ไพศาล รอผู้กล้าหาญเดินหน้าฝ่าไป
เส้น ทางไกล ไปได้ด้วยฝัน จินตนาการ สรรค์สร้างชีวี
เธอผู้นี้..หาญกล้า ด้วยศรัทธา ศิลปะล้ำสมัย
คือตัวแทนของศิลปินไทย มีหัวใจเปี่ยมด้วยไฟ ศาสตร์แห่งศิลป์
ณ แดนไกลสุดขอบฟ้า ประกาศศักดาอาชีพศิลปิน
โอ้นกน้อย เจ้าโบกโบยบิน ไปอยู่ต่างถิ่น บินไปไกลสุดขอบฟ้า
เธอผู้นี้ หาญกล้า ด้วยศรัทธา ศิลปะร่วมสมัย
เป็นศิลปินเลือดเนื้อเชื้อไทย ผลงานตราไว้ในแผ่นดินอเมริกา …  
"โลก ใบนี้มากมีสีสัน สวยสดงดงาม ดอกไม้บานกลางใจ
โอ้แม่นวลศรีเรือน เพื่อนคู่ใจกาย ดูแลห่วงใยอาหารและหยูกยา
ฝ่าฟันปัญหาเคียงบ่าเคียงไหล่ เป็นกำลังใจไม่เคยไกลห่าง
แม่นวลศรีคู่ชีวีเคียงข้าง ไม่อ้างว้างในเส้นทางห่างไกล
บนเส้นทางสู่ชีวิตใหม่ ในสังคมใหม่
เราก้าวไปด้วยใจหวัง มีเธอครองคู่อยู่เคียงข้าง
รักไม่คลายจาง มีความหวังอันยิ่งใหญ่
บนเส้นทางสู่ชีวิตใหม่ ในสังคมใหม่ เราก้าวไปด้วยใจฝัน
โอ้..กมล ทัศนาญชลี.. ดอกเตอร์กมล ทัศนาญชลี
นามนี้คือศักดิ์ศรีของคนไทย

นำพาสาระศิลปะไทย ก้าวไกลสู่โลกแห่งสากล
ดร.กมล ทัศนาญชลี นามนี้คือศิลปินแห่งชาติไทย
เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่
นำพาศิลปะไทยก้าวไกลสู่โลกแห่งสากล.

 เปิด ฟังได้ครับ
http://www.dekorlaku.com/dekorlaku/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=115

การสาธิตศิลปกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
การสาธิตสร้างสรรค์ศิลปกรรม ร่วมกับพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผา เขิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ดร.กมล ทัศนาญชลี เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒   ผู้ชมงานสาธิตสัมภาษณ์ ศิลปินชัชวาล  รอดคลองตัน และศิลปินรับเชิญ คลิก 1   2   3

                         ศิลปะเยาวชนรุ่นที่ ๕   คลิก
 
 ประติมากรรม
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์      
วิทยาเขตศาลายา   คลิก
                                                                                                          
 

       บัวหลวงก้าวไกล: นำศิลปินไทยสู่สหรัฐอเมริกา
โดย ธงชัย รักปทุม
จาก นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๓๑ พ.ศ. ๒๕๕๒
 
                           อ่านรายละเอียด    1    2    3    4    5    6
 
ขอขอบคุณ ศิลปินเจะอับดุลเลาะ  เจ๊ะสอเหาะ
เชิญชมนิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผา  เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๖๕ ปี ของดร.กมล  ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ  และประธานสภาศิลปกรรมไทย  สหรัฐอเมริกา ผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาสร้างสรรค์โดย ดร.กมล  ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์   ร่วมกับศิลปินและคณาจารย์ด้านศิลปะเคริ่องปั้นดินเผา จำนวนมาก    ในพิธีเปิดนิทรรศการ   วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.โดยคุณมนูญ  มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ  เปิดให้ชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒   เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น . วันจันทร์-ศุกร์  ยกเว้นวันหยุดราชการ  ณ หอศิลปกรรม   คณะศิลปกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ถ้อยแถลง
ของศิลปินแห่งชาติ

โดย ดร.กมล  ทัศนาญชลี
 คลิก
นิทรรศการ
เครื่องปั้นดินเผา
เชิดชูเกียรติ
ศิลปินแห่งชาติ
รายงานโดย
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คลิก
พิธีเปิด
นิทรรศการศิลปะ

เครื่องปั้นดินเผา

รายงานโดย นักศึกษาเครื่องปั้นดินเผา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

คลิก
นิทรรศการ
เชิดชูเกียรติ
ดร.กมล ทัศนาญชลี

สยามมีเดีย
คลิก
ราชมงคล
โชว์ผลงาน

เสรีชัย
คลิก
นิทรรศการ
เครื่องปั้นดินเผา

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มทร.ธัญบุรี
ข่าวสดUSA
คลิก
65 ปี ศิลปินแห่งชาติ 
ดร.กมล  ทัศนาญชลี


                                
ASTV
ผู้จัดการออนไลน์

คลิก